Kennisgeving over auteursrechten

 Op uw gemak thuisleven respecteert intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten, ontwerpen en handelsgeheimen. Onze producten en afbeeldingen worden voornamelijk geleverd door leveranciers en merkeigenaren, en we hechten veel waarde aan de bescherming van hun intellectuele eigendom. Hoewel we er alles aan doen om de wettigheid van alle producten en afbeeldingen te garanderen, kan het grote aantal items leiden tot onbedoelde weglatingen.

Als u een eigenaar van intellectueel eigendom of een geautoriseerde vertegenwoordiger bent en van mening bent dat een product dat op onze website wordt aangeboden inbreuk maakt op uw intellectuele eigendoms- of handelsmerkrechten, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Wij verbinden ons ertoe maatregelen te nemen om de legitieme rechten van eigenaren van intellectuele eigendommen te beschermen.

Als u van mening bent dat een product of dienst op onze website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendoms- of handelsmerkrechten, stuur dan de volgende informatie naar ons via e-mail op: support@ateasehomelife.com.

Als u een klacht over auteursrecht of handelsmerk wilt claimen, dient u ons de volgende informatie te verstrekken:

  1. Bewijs van uw identiteit, waaruit blijkt dat u de rechtmatige eigenaar of een gemachtigde vertegenwoordiger bent van het vermeend inbreukmakende product of de afbeelding.

  2. Een gedetailleerde beschrijving van het vermeend inbreukmakende werk of materiaal, samen met de locatie ervan op onze website (product-URL).

  3. Voldoende informatie zodat wij contact met u kunnen opnemen, zoals uw adres, telefoonnummer of e-mailadres.

  4. Uw verklaring waarin u uw oprechte overtuiging uitdrukt dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendom, zijn agent of de wet.

  5. Identificatie van het intellectuele eigendom waarvan wordt beweerd dat het is geschonden op onze website (bijvoorbeeld "XYZ Copyright", "ABC Handelsmerk, geregistreerd nr. 123456, geregistreerd 1/1/04"). In geval van inbreuk op een handelsmerk, geef dan het registratienummer van het handelsmerk op of een link naar het eerste publicatieplatform, de URL van het inbreukmakende werk/afbeelding en/of ander bewijs van uw eigendom of toestemming om het handelsmerk te gebruiken.

  6. Uw verklaring waarin u verklaart dat de bovenstaande informatie en kennisgeving juist zijn en, op straffe van meineed, dat u de rechtmatige eigenaar van het intellectuele eigendom bent of een bevoegde vertegenwoordiger die handelt namens het vermeende exclusieve recht waarop inbreuk wordt gemaakt.

Opmerking:

Ons e-mailadres, support@ateasehomelife.com, is uitsluitend bestemd voor de behandeling van auteursrechtgerelateerde klachten. Deze e-mail accepteert geen niet-gerelateerde vragen. Als u nog andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam. We zullen onmiddellijk reageren om de rechten van eigenaren te beschermen en eventuele problemen met betrekking tot vermeende geschillen over intellectueel eigendom op te lossen.

Wij moedigen eerlijke en eerlijke klachten aan en nemen elke klacht serieus. Houd er rekening mee dat het verzenden van een valse kennisgeving van inbreuk juridische gevolgen kan hebben, waaronder schadevergoeding en advocaatkosten. Als u dus niet zeker weet of het materiaal in kwestie inbreuk maakt, raadpleeg dan uw juridisch adviseur voordat u een melding bij ons indient. Wij waarderen uw inzet voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en zijn bereid met u samen te werken om wettige bescherming te garanderen.